En keramisk reise

23.06.2020
For mer enn 27000 år siden satt noen.. et barn, en mann eller en kvinne å stakk hendene i jorden, tok opp en klump med leire, formet den og brente den på bål. Denne figuren skulle senere bli gravd frem fra jorden som ett vitnesbyrd fra mennesker så fjernt i tid men likevel med skapertrang og evner. Leirefiguren, kalt Venus fra Dolní Věstonice, ble funnet i Tsjekkoslovakia i 1920 og datert til 29000-25000 før Kristus. Den bære med seg menneskets historie, mystikk og viten. Disse menneskene var skapende, kunnskapsrike og nysgjerrige.

(bilde lånt fra pintrest)


Vi er prisgitt jorden, alt begynner og slutter med jorden. Herfra kommer vi, herfra kommer alt og her ender det.Derfra kommer også uttrykket i figuren min, «Vår fremtid i våre hender».Vi er prisgitt jorden, og den er prisgitt våre handlinger eller fraværet av disse...


«Vår fremtid i våre hender»