Velkommen

til

Kunstheimen

I en liten hytte fylt av kreativitet og skaperglede, bringer sinn og hender frem utrykk via tekst, leire og andre materialer.


"KUNST ER ET MYSTERIUM.

 ET MYSTERIUM ER NOE SOM ER GRENSELØST".


E.E. CUMMINGS